Hur lång bindningstid och uppsägningstid har jag?

Mobiltelefoni

Du ser eventuell bindningstid i Mitt Telenor – antingen här på webben eller i appen. Våra nya abonnemang (tecknade fr o m 2018-09-06) har ingen bindningstid.
  • Om du har ett abonnemang som är tecknat, förlängt eller aktiverat efter 1 maj 2014 är uppsägningstiden en månad.
  • Om du tecknade eller aktiverade ditt abonnemang före 1 maj 2014 är uppsägningstiden tre månader.
  • Om du förlängde ditt abonnemang före 1 maj 2014 och inte bytte abonnemangsform när bindningstiden löpte ut är uppsägningstiden tre månader.
I appen Mitt Telenor under Abonnemang > Se mina avtal, kan du se när du senast tecknade ett nytt abonnemang eller förlängde ett befintligt.


Bredband, tv och hemtelefoni
I Mitt Telenor här på webben hittar du information gällande bredband, tv och hemtelefoni.

Så här klickar du dig fram:

  1. Först ser du alla dina abonnemang. Klicka på Mina sidor för bredband och tv på ditt bredbandsabonnemang.
  2. Klicka på Mina tjänster i toppmenyn.
  3. Klicka på Bredband i menyn till vänster.

Mobilt bredband
För mobilt bredband har vi ingen bindningstid. Uppsägningstiden är en månad.