Vad händer om skadan inte täcks av försäkring?

Om du har fått en skada på din mobil eller surfplatta som inte täcks av försäkringen Trygg48 kan du starta ett serviceärende. Det kan du göra här.