Vad händer vid en fabriksåterställning av en tv-box?

När man fabriksåterställer en tv-box så påverkas flera saker:

  • Inställningar för språk, ljud och video återställs
  • Favoritlistan tas bort
  • Planerade inspelningar tas bort
  • Pin-koder och barnspärren återställs till ursprungliga inställningar

Läs mer i guiderna nedan om hur du ändrar ovanstående
inställningar:

Humax CDIG-2000
Humax CDIG-1000