Andras frågor till Nätpratsjouren

Många föräldrar har liknande frågor vad gäller deras barns liv på nätet, och just din fråga kanske redan är besvarad. Här nedanför kan du läsa andras frågor till Nätpratsjouren och experternas svar.

 

FRÅGA
Skolan där mina barn går verkar ha svårigheter med hur de ska hantera internet och alla problem som kan tillkomma. Nu har dom infört mobilförbud men detta verkar inte fungera då många använder mobiler i smyg eller då problem sker även utanför skolan? Hur tycker ni att dom borde hantera problemet? Vad kan jag som förälder göra?
SVAR
Nu vet jag tyvärr inte åldern på dina barn eller om det är mobilförbud på lektionerna eller under hela tiden man befinner sig i skolan. Att förbjuda saker anser jag inte är det optimala alternativet, på lektionstid – absolut men inte annars. Just för att om man ska behandla internet som någonting man måste smyga med när man använder så tror jag att det är lätt att gå över gränser för vad som är okej att göra på internet då allt ska vara så hemligt hela tiden. Du får gärna vara mer specifik hur förbudet ser ut på skolan? Och även vilka problem du anser har uppstått. Om det är att eleverna inte koncentrerar sig under lektionstid eller att någon råkar illa ut.
Isa Galvan – 8 mars, 2016

 

FRÅGA
Vad ska jag göra om jag misstänker att mitt barn blir illa behandlat av kompisar på nätet, men vägrar berätta eller bekräfta att så är fallet?
SVAR
Det är viktigt att du fortsätter att ha en dialog med ditt barn om det och ser till att hen vet att du vill veta för att hjälpa. Ditt barn kanske inte vill berätta vad personerna skriver om hen, låt det vara helt okej då. Prata istället med ditt barn allmänt om internet och att det faktiskt är allvarligt om någon är elak där. Vill ditt barn fortfarande inte prata om det så kan du ta kontakt med lärare eller andra föräldrar då deras barn kanske vet någonting. Gör inte detta över ditt barns huvud utan låt ditt barn veta att du tar detta på allvar och vill komma till botten med om ditt barn är utsatt och isåfall erbjuda hen den hjälpen hen förtjänar. Ett alternativ är att följa med ditt barn till skolkuratorn eller låta hen prata med någon annan vuxen, det kan vara lättare att öppna upp sig då.
Isa Galvan – 8 mars, 2016

 

FRÅGA
Min dotter är 9 år och de flesta av hennes vänner har redan egna iphones. Jag tycker att det är för tidigt och känner att det är svårt att kontrollera vad som händer på internet om hon ständigt har det så tillgängligt som det är i en iphone. Samtidigt vill jag inte att hon ska känna sig utanför. Hur borde jag resonera?
SVAR
Det där är en svår fråga. En Iphone är en väldigt dyr sak men ger samtidigt så fina möjligheter att lära sig saker, att ha roligt och att hålla kontakten med vänner och familj. Så det måste alltid bli en avvägning som har att göra med vad familjen har råd med eller är beredd att lägga på detta. Det finns egentligen inga generella risker som ökar om hon får en smartphone. Eller snarare, visst är det så att exponeringen för risker kan bli större (den som inte har internet i fickan riskerar inte heller att stöta på oönskat innehåll på samma sätt) men det är också en möjlighet att förbereda henne så att hon lär sig undvika farorna. Och då handlar det om att prata. Om ni pratar mycket innan om att du vill veta vad hon gör, att du aldrig kommer att bli arg, oavsett vad hon berättar och att det finns en del risker på nätet. en stor fördel för dig är ju att du har chansen att prata om det här innan hon börjar vara på nätet så mycket, vilket förenklar en hel del. Och du behöver inte kunna särskilt mycket innan. Se bara till att inte varna allt för mycket, för då är risken stor att hon inte kommer till dig med frågor eller när hon oroar sig för att hon gjort nåt fel. Arbeta för ett öppet samtalsklimat. Det är det tryggaste du kan göra för ditt barn.
Elza Dunkels – 7 mars, 2016

 

FRÅGA
Hur mycket kommer den digitala revolutionen, och sättet våra barn kommunicerar via mobila enheter, påverka deras sociala färdigheter i det långa loppet?
SVAR
De som är barn idag kommer med stor sannolikhet att ha väl utvecklade sociala färdigheter, som kanske kommer att verka märkliga och ouppnåeliga för oss äldre. Vi kommer mest troligt inte kunna hänga med i utvecklingen och riskerar därför att stå utanför en hel del kommunikation, informationsutbyte och lärande, dessvärre. Men det är väl delvis upp till oss också. Om vi kämpar på och försöker förstå hur de samtida kanalerna fungerar, finns det hopp för oss också. Det finns också anledning att misstänka att de som tjänar mest på digitaliseringen är de som traditionellt inte har så mycket att säga till om. Effekten då skulle alltså kunna bli maktutjämnande, så att andra än de som har makt idag får möjlighet att uttrycka sig, söka hjälp, ta plats, osv.
Elza Dunkels – 7 mars, 2016

 

FRÅGA
Finns det några specifika appar eller tjänster som man bör vara uppmärksam på och som yngre barn (8–12 år) inte bör använda av någon anledning? Vilka tjänster är ”farliga” eller olämpliga för yngre barn helt enkelt?
SVAR
Det finns inga appar eller tjänster som är tänkta för allmänheten som i sig är olämpliga. Alla de kommunikationsappar som finns går självklart att missbruka av den som vill nån illa, men det betyder inte att appen i sig är olämplig. Se även mitt svar på frågan om Periscope. Istället handlar det om att lära barn hur de ska använda sig av samtida medier, allt från mobilen och datorn till appar och tjänster. Och det gör man lämpligast tillsammans med barnen. Fråga varför de vill skaffa en viss app, ladda ner den och utforska. Var tydlig med att du vill hitta positiva användningsområden och utgå inte från att appen kommer att missbrukas. Jag skulle vilja skriva att du kan söka information om de olika apparna på nätet men det är dessvärre en väldigt dålig metod att få information. Så sent som för några veckor sedan gick en mängd tidningar ut med ett helt ogrundat larm om ovan nämnda Periscope, så att det verkade som om det var en farlig app för barn. Och om en orolig förälder läser en sån artikel, är det ju inte till nån hjälp. Så än så länge handlar det om att prata mycket med sina barn och kanske rent av undvika att läsa vad tidningarna skriver. I alla fall när de skriver alarmistiskt om unga och nätet. Lycka till!
Elza Dunkels – 7 mars, 2016

 

FRÅGA
Vilken är den ”värsta” appen, eller plattformen för barn? Vad ska man som förälder vara mest vaksam på?
SVAR
Jag vill ogärna peka ut någon speciell app eller plattform för det finns både bra och dåliga saker som kan hända i alla sociala forum på nätet. Det handlar inte så mycket om var man är utan hur man beter sig och vad man har för strategier om något man inte vill ska hända händer. Samt att man har kunskaper om hur sånt kan undvikas genom att till exempel känna till vilka inställningar man kan göra för att ha mer kontroll över vem som kan läsa eller se det man postar och så vidare. Ofta vet knappt föräldrarna var på nätet barnen tillbringar sin tid så det är viktigt att man pratar med barnen och nyfiket ställer frågor i stället för att förbjuda vissa appar, då är risken att effekten blir motsatt. Att det är väldigt spännande att vara just där. Bra är också om du som förälder själv sätter dig in i grunderna kring fördelarna och riskerna med de olika apparna och att man är öppen för att barnen kan berätta även om de råkat ut för något negativt. De ska våga komma till en vuxen då utan att skämmas. Detta är en ny värld för alla och både barn och vuxna behöver lära sig av varandra här.
Nina Jansdotter – 7 mars, 2016

 

FRÅGA
Hej! Min dotter går i tredje klass och många av hennes klasskompisar har både smartphones och iPads. Hon vill så klart gärna ha detta hon med men jag tycker att det är för tidigt. Jag vill inte förbjuda henne att göra vissa saker men jag vill också att hon ska få vara barn så länge som möjligt och inte bara sitta framför en skärm. Samtidigt säger hon själv att hon blir utanför när ”alla andra” har dessa saker och inte hon. Hur ska man tänka kring det här?
mvh Ulrika
SVAR
Jag ler lite när jag läser din fråga för det där med vad alla andra får har barn och unga kört med i alla tider. Jag kommer själv ihåg att det var ett argument många av mina vänner, inklusive jag själv, sa när vi ville övertyga våra föräldrar om att vi skulle få vara ute längre på kvällarna. Du känner säkert igen vad jag menar. Att man använder teknik kryper allt ner i åldrarna och det finns många fördelar med att barn lär sig använda plattor etc i tidig ålder, samtidigt så behöver varje förälder också känna vad som är rätt för sina barn. Kanske ska du även prata med andra föräldrar och höra hur de tänker så att du är mer öppen för fler argument än dina egna och kanske kan du och ditt barn gå en medelväg. Bara för att man har en smartphone eller platta måste det ju inte innebära att man måste sitta med den precis hela tiden. Man kan vara barn ändå och göra andra saker också.
Nina Jansdotter – 7 mars, 2016

 

FRÅGA
Hur ska man tänka kring små barn och skärmar? Är det skadligt att låta en tvååring titta på korta filmer?
SVAR
Tack för din fråga. Nu är jag inte så kunnig kring strålning och liknande från skärmar och där råder det lite olika mening bland experter, utan jag är beteendevetare så jag utgår från min erfarenhet på det området. Tiden när många börjar använda tekniken kryper allt längre ner i åldrarna och det finns både för och nackdelar att ta hänsyn till. Jag tror inte att det är farligt utan kan vara utvecklande att små barn tittar på korta filmer som du beskriver. Däremot så bör inte tekniska prylar vara de som ”passar barnen” och ersätter vanlig omvårdnad, kärlek, uppmärksamhet och fysisk beröring och så vidare utan ett komplement. Sedan är barn olika och alla har inte samma nyfikenhet på samma saker. Föräldrar är också olika och här finns olika idéer kring när det är bäst att barnen börjar med skärm. Känn efter själv vad som är lagom för dig och ditt barn. Prata med andra föräldrar och dela erfarenheter.
Nina Jansdotter – 4 mars, 2016

 

FRÅGA
Hej! Min son spelar väldigt mycket online och träffar sällan vänner efter skolan. Är rädd att han ska känna sig ensam eller påverkas av detta. Borde jag vara orolig? Hur kan jag få honom att gå ut och umgås mer? Borde jag sätta regler för hur mycket han får spela?
/Mamman
SVAR
Hej! Tack för att du skriver till oss! Ibland kan vi vuxna missa övergången som skett i hur det sociala umgänget ser ut för många unga. Det görs ingen större skillnad på det digitala och ”fysiska” umgänget, att snacka med varandra på till exempel Skype är jämförbart med att sitta i soffan och slötitta på tv tillsammans. Kanske är det så att han har många sociala kontakter via spelet? Det är fallet med många av de ungdomar vi träffar på våra e-sportläger. Visa gärna att du värderar hans spelande på samma sätt som andra fritidsintressen och visa dig nyfiken. Till en början kanske han tycker det är lite märkligt att dela med sig av positiva och negativa händelser i spelet till sina föräldrar, men snart blir det snacket naturligt. Då kommer du närmare hans spelande och det gör det även lättare att kunna sätta gränser. Även om det känns främmande – lär dig grunderna i spelet! Hur lång tid tar en match? Hur funkar ett lag? Jag tror väldigt mycket på en öppen och nyfiken dialog, även om det till en början känns ogenomträngligt och svårt. Tycker att det är väldigt glädjande att du engagerar dig!
Jesper Englin – 4 mars, 2016

 

FRÅGA
Hej! Min 14-åriga son spelar mycket datorspel och har på senare tid dragit sig undan . Hans pappa har pratat med honom och vi har förstått att han blivit utsatt för elaka kommentarer men vill inte prata mer om det. Jag har bett honom att sluta med det men han säger att jag inte ska lägga mig i. Vad kan jag göra gör att hjälpa honom? Han spelar många krigsspel och spel där han pratar med andra på internet
SVAR
Hej! Fint att du engagerar dig i din sons spelande och vill hjälpa honom. Jag tror att det mest effektiva sättet att hjälpa är att öka sin förståelse för spelen. På så sätt kan ni ha en mer jämställd dialog och det blir mer naturligt för honom att berätta om både positiva och negativa upplevelser. Utan att det känns påträngande så kan du konsekvent visa nyfikenhet för spelet och hur det går för honom. Ställ frågor, inte för att kontrollera utan för att du är genuint intresserad. Efter en tid kommer det bli lika naturligt att prata om spelet som om till exempel en fotbollsträning eller läxan i matte. Saker som vad spelet heter, hur lång tid en match tar eller vad hans styrkor och svagheter är i spelet kan du snabbt få reda på med nyfikna frågor. Jag tänker att det är viktigt att visa att man som förälder värderar hans intressen, oavsett ens egen åsikt eller relation till spelen, det skapar förtroende. Miljön i många onlinespel kan vara tuff och språket väldigt hårt. Där kan man som förälder stötta och visa vägen. Många gånger handlar det om en kultur som bildats och som nya spelare halkar in i utan att egentligen mena något illa. Jag kan tipsa om kapitlet för föräldrar i ”Svensk e-sports Code of Conduct”, där finns det handfasta idéer på hur man kan agera som förälder: respectallcompete.se/koden Tack för att du skriver till oss!
Jesper Englin – 4 mars, 2016

 

FRÅGA
Har hört att det finns program som gör att olämpligt innehåll blockeras på internet? Fungerar dom? Har barn som är 8 och 11 år.
SVAR
Nej de fungerar inte. Det finns många olika initiativ, både kommersiella och ideella, där man försökt skapa ett bättre internet, där barn kan vistas utan risk. Det kan handla om filterprogram eller blockering av vissa webbplatser. Det grundläggande problemet med såna tekniska lösningar är att människor är för komplexa för att begrepp som ”olämpligt” och ”farligt” ska kunna definieras så att en dator förstår det. Istället är det säkraste för barn att ”sätta filter i huvudet” på dem, som Stig Roland Rask uttryckte det. Och då handlar det om att prata och lyssna. Diskutera med barnen om vad de gör på (och utanför) nätet, med målet att de själva ska kunna göra informerade bedömningar. Det är det allra tryggaste, att barnen själva lär sig att välja bort det som kan vara farligt. Då har du skyddat dem även när du inte är i närheten eller när de använder mobiltelefonen för att komma åt nätet. Jag skriver om detta i min bok Nätmobbning, näthat och nätkärlek om du vill läsa mer detaljerade resonemang om varför inte filter fungerar.
Elza Dunkels – 4 mars, 2016

 

FRÅGA
Min son som i vanliga fall är otroligt snäll, väluppfostrad och sympatisk använder otrolig fult språk när han spelar spel. Vad kan jag göra åt det? Borde jag lägga någon vikt vid det?
SVAR
Hej! Tack för att du hör av dig till oss! När det gäller din sons språk tycker jag att du ska ställa dig frågan – hur hade du reagerat om han agerat likadant på en idrottsplan? Vår inställning är att man som förälder bör uppvärdera barns spelande och jämställa det med andra intressen. I spel kan det ibland bli en kultur av hårt språk, särskilt vid tävlingsinriktat spelande mot andra, och det är lätt att som individ halka in i att agera enligt den kulturen. Ett av de stora problemen där är att det saknas insatta och engagerade vuxna. Mitt råd till dig är därför att närma dig situationen med nyfikenhet. Fråga om vad han spelar just nu, hur det går och lyssna noga. Ställ följdfrågor. Utan att döma kan du sedan ta upp frågan varför han pratar på det sättet när han spelar – vilka är situationerna och orsakerna? Det är definitivt något att agera på som förälder, men på ett inkännande och nyfiket sätt snarare än dömande. På det lilla du skriver känns det som att ni har en fin relation, det kommer säkert att gå att hålla en konstruktiv dialog! Ha det bra och lycka till.
Jesper Englin – 3 mars, 2016

 

FRÅGA
Hej, jag är rädd att min dotter delar med sig för mycket av sitt privatliv. Hon är bara 16 år men använder sig av flera sociala medier och har en blogg. Borde jag sätta gränser för vad hon får dela med sig av och inte? Hon vet inte heller att jag läser hennes blogg. Borde jag vara tydlig med det?
Tack på förhand // Marie
SVAR
Ja det är lätt att bli för privat på nätet, båda för unga och äldre. Det gäller att förstå skillnaden mellan att vara personligt och privat. Var den gränsen går kan för den delen vara individuell beroende på ens personlighet och vilka teman man skriver om och berör i sin blogg eller i sociala medier. Sedan sker även ofta en tillvänjningsfas och man kan tendera att bli modigare och modigare med att lämna ut sig själv över tid. Speciellt om man inte upplever några negativa effekter. Det där med att du sätter gränser för henne kan vara känsligt. Det är bättre att du försöker föra en öppen dialog med henne. Ställ frågor om hur hon tänker kring hur hon skriver samt om hon har tänkt på de långsiktiga effekterna och vad som skulle kunna kunna hända om hon skulle uppleva mindre positiva effekter som till om med skulle kunna bli farliga. Ja, jag tycker att du ska berätta att du läser bloggen. En blogg kan läsas av vem som helst, inklusive föräldrar, och alla andra i hela världen. Även om just hennes blogg kanske inte får världsomfattande spridning. Det är just det med spridningseffekten som de flesta inte kan greppa. Samt att det som skrivs på nätet finns kvar för all framtid. På gott och ont som allt annat. Det gäller att du diskuterar igenom både för och nackdelar med att vara öppen med vad man skriver så hon får lite mer av hela bilden för sig. Utan att du är för dömande då förstås. Berätta att du bryr dig om henne och tycker att hon är duktig, men att du oroar dig för vissa aspekter och vill prata om det. Lycka till.
Nina Jansdotter – 3 mars, 2016

 

FRÅGA
Min 14-åriga dotter har fått en del elaka kommentarer på instagram. Främst från anonyma personer/konton. Hur borde jag/vi hantera situationer?
SVAR
För att komma bort från elaka kommentarer etc. på en app som Instagram så finns det faktiskt väldigt enkla och effektiva sätt. Som att faktiskt göra sin sida privat och på så sätt ha mer kontroll över vem som får se dina bilder och även kommentera dem. Jag säger absolut inte att man måste vara privat men det är ett sätt att göra sig mindre sårbar på Instagram. Jag tycker även att du ska prata med din dotter om det är andra i klassen som också är utsatta för elaka kommentarer, alternativt kan du prata med andra föräldrar till barnen i din dotters klass. Är det ett återkommande problem i en viss klass/fotbollslag osv. så anser jag att man måste jobba tillsammans för att få bort detta problem. Detta för att det är rätt osannolikt att det inte är någon i den utsattas omgivning som skriver de taskiga kommentarerna.
Isa Galvan – 3 mars, 2016

 

FRÅGA
Varför är Korridormobbingen. Där Lärare är med och mobbaren får Högsta status så Undanskuffad är mobbingoffret att han/hon får bära hela Skulden till Problemet. När lärarna är Medlöpare. Då de ej Låtsas om att Problem Finns. Självupplevt. Av mig. Min Exfru. Mina söner och Dotter och min Brorson. Med upprörda Känslor en far till en Svårt Drabbad som nu Hatar Skolan och fått men av denna…
SVAR
Jag beklagar att du och även personer i din omgivning blivit utsatta för denna sort av mobbning. Den är otroligt hemsk men framförallt helt oacceptabel. Det är väldigt viktigt att skolan är en trygg punkt för alla parter som befinner sig där då man spenderar så mycket tid där. Om det är som du beskriver pågående mobbning i skolan som lärarna inte ser eller helt enkelt tittar åt andra hållet när det sker så är det viktigt att man tar problemet till någon högre uppsatt på skolan. Det finns väldigt mycket olika resurser att ta vara på bland personalen och eleverna i skolan. Utbildade lärare, kuratorer osv. Skolan är en jättebra plats att lösa problem då de utsatta och de som utsätter i många fall är samlade där. Jag tycker det är viktigt att stå på sig gentemot skolledningen om sådana problem finns och att faktiskt kräva förändring och uppföljning i vad de ska göra för att göra skolan till en tryggare plats för dig/ditt barn. Under tiden som detta sker så är det viktigt att finnas där för ditt barn och se till att även ditt barn vet om att den situationen ditt utsatta barn befinner sig i är okej på något sätt. Jag tycker också det är viktigt att berätta för ditt barn att inte alla lärare eller vuxna människor är som denna lärare ditt barn tyvärr råkat ut för. Detta för att ditt barn i liknande fall i framtiden inte ska tveka på att berätta för någon i vuxenvärlden om hen blir utsatt.
Isa Galvan – 1 mars, 2016

 

FRÅGA
Hur mycket ska jag ”övervaka” vad mitt barn gör på nätet och hur? Jag vill inte snoka men ändå ha koll på vad hon gör.
SVAR
Du beskriver att du funderar över hur du skall få mer koll på vad ditt barn gör på nätet. Det är väldigt vanligt att föräldrar funderar på hur mycket man skall blanda sig i sitt barns internetanvändning. I ett av våra forskningsprojekt där vi frågade cirka tusen deltagare vilka internetsidor de var inne på fann vi att 10-åringarna var inne på 165 olika sidor, 12-åringarna var inne på 167 olika sidor och 15-åringarna i samma studie var inne på hisnande 240 olika sidor. Dessa siffror gör det tydligt att det kan vara svårt som förälder att ha koll på alla de sidor som ens barn använder sig av. Mitt råd är att du skall prova att prata med ditt barn om vad hon gör på nätet och fråga vilken funktion det fyller i ditt barns liv. Andra sätt att engagera dig kan vara genom att du är i närheten när ditt barn använder internet och genom att prata om hur man skall bete sig mot andra människor på nätet.
Sofia Berne – 28 februari, 2016

 

FRÅGA
Hur håller man sina barn från deep web?
SVAR
Deep web kallas de delar av internet som inte är sökbara via normala sökmotorer. Det är en enorm del av nätet, som man i princip måste ha särskild kunskap för att komma åt. Det är alltså ingen man snubblar över av misstag och inget som är särskilt vanligt bland unga. Eftersom allt som görs där är anonymt, används det även till olagliga saker. Jag utgår från att din fråga grundar sig i en oro för nåt du sett i media och inte i personliga erfarenheter. Om jag gissar fel, får du gärna höra av dig igen och precisera frågan lite mer. Men jag svarar utifrån att du har hört om nåt som du nu oroar dig för att dina barn ska intressera sig för. Mitt svar blir då att det här är precis som med det mesta som rör nätet; det handlar om att prata med sina barn. Det finns de som menar att det går att blockera olämpligt eller olagligt innehåll men de har dessvärre fel. Dels fungerar inte tekniska hinder så bra som man skulle vilja, det går oftast väldigt lätt att gå runt dem. Dels är risken stor att barnen ändå kommer åt innehållet, från sin mobil eller från en dator hos nån annan och då är de inte förberedda för det de kan möta. Så om barnen är stora nog, skulle jag råda dig att berätta om att du hört talas om deep web och fråga om de vet nåt om detta. Och sedan ha en etisk diskussion om vilket innehåll man bör undvika, för att skydda sig själv och andra. Man kan visserligen resonera så att det är dumt att göra barn uppmärksamma på nåt som kan innehålla så mycket olämpligt material men om du har hört talas om det är risken stor att dina barn också har hört ordet, eller kommer att höra det nån gång. Då kan det vara bra att de vet att det går att prata med dig om det och att de inte lockas att utforska det på egen hand. Men, som sagt, det är inte en stor risk i en normal ung människas liv. Hoppas detta är ett svar du har nytta av och, som sagt, hör av dig annars.
Elza Dunkels – 28 februari, 2016

 

FRÅGA
Jag misstänker att min dotter har ett sexuellt förhållande på internet. Hon är 13 och hon sitter uppe sena nätter och säger att hon pratar med vänner men jag misstänker att det är någon annan. Jag vill inte att hon ska göra något mot sin vilja men det är svårt att veta hur ska jag prata med henne? 
SVAR
Hej! Tack för din fråga! Den känns viktig och det kanske också är en rätt vanlig oro bland föräldrar. Spontant tänker jag att du måste prata med henne och det snabbt. Både för att kunna hjälpa henne om det faktiskt är nåt fel, men också för att kunna lugna dig själv om det inte är nån fara. Att hon är lite hemlig behöver det ju inte betyda att nåt är fel. Men du gör helt rätt i att fundera. Det är bättre att fundera för mycket än för lite, när det gäller barn. Men eftersom du redan har funderingar, är det viktigt att du agerar på din oro också. Den bästa reaktionen är såklart att prata med din dotter. Fråga hur hon mår, kanske berätta lite om din oro. Däremot är det viktigt att inte lämpa över din oro på henne, eller uppträda alltför oroligt inför henne. Det kan låta motsägelsefullt men väldigt många unga vill skydda sina vuxna från att bli ledsna och upprörda och väljer därför att inte berätta. Så om du orkar, vore det bästa om du kan peppa dig själv att du är stark och att du kan ta emot hennes berättelse, vilken den än är. Då kan hon våga berätta och då kan du vara det stöd hon behöver. Om nu nåt farligt har hänt. Och om det inte är nån fara, har du ändå tydligt visat att du är intresserad av att få förtroenden om hon har funderingar i framtiden. När det gäller faror på nätet är forskningen enig om att det säkraste för barn är att de vågar berätta om nåt händer eller om de oroar sig för nåt. Så att prata, och framförallt lyssna utan att döma, är det bästa man kan göra för sitt barn. Man kan också se att vissa barn, egentligen de flesta, har en sorts motståndskraft mot många av de risker som finns. En viktig ingrediens i denna motståndskraft är förmågan att känna efter och våga säga nej om det inte känns bra. Det är ju en ganska enkel sak att prata om och försöka inpränta i barn, att det aldrig är för sent att dra sig ur en konversation eller nåt de har lovat. Det här är ju svåra frågor, att förhålla sig till unga och deras hemligheter. Om du behöver prata med nån om det finns Bris vuxentelefon 077-150 50 50, dit man kan ringa vardagar 9-12. https://www.bris.se/?pageID=41. De som svarar är enormt proffsiga och kan ge de där små tipsen man kan behöva för att komma igång med pratet med sitt barn. Lycka till och tveka inte att höra av dig igen!
Elza Dunkels – 28 februari, 2016

 

FRÅGA
Finns det studier som svarar på om barns (små och stora) myckna tid med spel på läsplattor och annat kan vara skadligt på något sätt. Vad ska man som förälder tänka på kring den nya tekniken?
SVAR
Det finns inga studier som handlar om plattor, det är för tidigt. Vissa vill ändå att vi ska använda forskning rörande tv eller datorspel men jag är inte överens med dem. Dels är spel och lek på plattor betydligt mer interaktivt än tv och det är ett helt annat användargränssnitt än datorspel. Så vi kan bara föra filosofiska resonemang. Och där tycker jag att det viktigaste är att utgå ifrån det enskilda barnet och inte försöka hitta gemensamma regler för barn och skärmar. Mår barnet bra? Hur reagerar barnet på olika typer av innehåll? Precis som man gör när det handlar om aktiviteter som inte är digitala. Sen är det också viktigt att försöka bortse från den värderande sidan, att de flesta av oss tycker att digital lek är mindre värd än analog. Vi vuxna behöver vänja oss vid att plattan ger lika bra lärande, underhållning och umgänge som de kanaler vi växte upp med. Sen vet man att det generellt är så att om föräldrar är engagerade i barns aktiviteter, oavsett vilka de är, blir de goda effekterna större och de negativa mindre. Så det kan vara bra att tänka på när det gäller ny teknik och gamla leksaker.
Elza Dunkels – 25 februari, 2016

 

FRÅGA
Hej! Hur tycker ni jag som förälder ska förhålla mig till Periscope? Det pratas en massa om detta överallt. Ska jag förbjuda mina barn att ladda ner det? / Förälder till en 12- och en 14-åring
SVAR
Hej, det finns en risk med att förbjuda dina barn att använda appar. Förbud kan leda till att dina barn inte tar upp saker med dig på grund av rädsla att bli förbjudna att vara på nätet, samt att de blir rädda för att du inte skall förstå. Jag tycker att du skall avsätta tid för att prata med dina barn om Periscope och hur man kan bete sig när man använder det. Genom att vara nyfiken och ställa frågor så kan du guida och stötta dina barn i deras liv på nätet. Det kan också öka dina barns vilja att berätta om något händer på nätet för dig.
Sofia Berne – 24 februari, 2016

FRÅGA
Vid vilken ålder ska mitt barn få börja använda Instagram?
SVAR
Det finns inte något generellt svar på den frågan då det är högst individuellt. Men många barn känner sig utanför om de inte kan vara på samma plattformar som sina vänner. Prata med ditt barn och kom överens om något tillsammans. Det är också viktigt att man i en tidig ålder börjar prata med sitt barn om hur man beter sig på internet, på samma sätt som man gör i alla andra sammanhang. Tänk också på att inte förminska vad barnet känner bara för att det gäller internet och inte real life.
Isa Galvan – 22 februari, 2016

 

FRÅGA
Mitt barn är så mycket på nätet att andra saker blir lidande, vad ska jag göra
SVAR
Är det så att andra saker blir lidande, då har man ett problem. Däremot kan man som förälder behöva vara väldigt kritisk mot sitt eget tänkande. Är det verkligen så att andra saker blir lidande? Fundera först över vad ordet ”viktiga” verkligen betyder. Är det helt oviktiga saker som barnet gör vid skärmen? Men är det så att barnets nätanvändning går ut över exempelvis skolan så är det viktigt att diskutera det med barnet. Var ärlig och säg att du oroar dig. Prata med ditt barn om internet på samma sätt som du pratar om andra aktiviteter och förhandla med ditt barn.
Elza Dunkels – 22 februari, 2016

 

FRÅGA
Hur kan jag minimera risken att mitt barn råkar ut för grooming?
SVAR
För det första är det viktigt att du som förälder är hyfsat påläst om hur sociala medier och nätet fungerar. Det är viktigt att vi som föräldrar finns på sociala medier och på nätet. Prata med ditt barn om att det finns vissa personer där ute som inte bara vill gott, utan att du skrämmer upp både dig själv och barnet. Det är även viktigt att man har en dialog om vilka ditt barn pratar med på nätet, hur det skriver och vilka ditt barn synliggör sina poster för. Om du och ditt barn har en öppen dialog om nätet så vågar det komma till dig om någonting händer, utan att känna att du dömer eller tycker att det gör fel.
Nina Jansdotter – 22 februari, 2016