Nätpratsnytt #1

Nätet är en fantastisk plats, men det finns fallgropar. Vi tror att den bästa medicinen mot otrygghet på nätet är dialog, framför allt mellan vuxna och barn. I Nätpratsnytt samlar vi information om hur och varför du ska prata med dina barn om nätet.

Elzas Nätpratstips

  1. Lyssna noga! Var nyfiken och fråga om ditt barn berättar, och var noga med att lyssna mer än du själv pratar. Försök att läsa av ditt barn och se hur hen mår, agera sen efter det.
  2. Om ditt barn spelar spel, sätt dig in i spelet och stötta på samma sätt som om det hade varit fotboll, dans eller något annat intresse.
  3. Mota paniken! Vi vet med säkerhet att det vi känner oss oroliga för idag, kommer vi skratta åt senare. De känslomässiga utbrotten handlar oftast om okunskap.  

Elza Dunkels är forskare och en av landets främsta experter inom området nätmobbning och ungdomars relation till internet. 2016 kom hon ut med boken ”Nätmobbning, näthat och nätkärlek”.

Barn vill prata mer om nätet
Många barn har fått något sårande, kränkande eller elakt skrivet till sig på nätet det senaste året. I en undersökning med ca 1 200 10–15-åringar som Telenor gjort med hjälp av Novus säger sju av tio elever i årskurs 4–9 att de vill prata mer i skolan om livet på nätet, och många menar att deras lärare aldrig har frågat om deras liv eller vardag på nätet – till exempel hur man ska bete sig mot varandra, vad man får och inte får göra eller hur man kan skydda sig mot obehagligheter. Detta var anledningen till att vi tillsammans med Surfa Lugnt lanserade Vuxenläxan – ett kostnadsfritt utbildningsmaterial för årskurs 4–9 med syfte att motverka nätmobbning, kränkningar och otrygghet.

Majoriteten av barnen i undersökningen uppger också att deras föräldrar har dålig koll på sina barns nätvanor. Hur bra koll har du? Gör Nätpratsquizet och ta reda på det.