Nätpratsnytt #3

I skärmdebatten hör man ofta diskussioner om vad som är lagom och inte när det kommer till surfmängd.

Björn Solfors, journalist och författare av boken ” Skärmtid : familjens guide till den digitala vardagen” ger sina bästa tips för hur du som förälder kan förhålla dig till dina barns tid framför skärmen.

  1. Låt barnen vara experterna! Fråga dina barn om appar och livet i nya sociala medier. Du kan bidra med konsekvenstänk, riskanalyser, prat om empati och kritiskt tänkande. Tillsammans blir ni ett superteam!
  2. Var uppmärksam på hur ditt barn mår, men lika mycket på ditt eget beteende. Om du alltid reagerar med ilska och förbud är risken att barnen slutar berätta vad de gör på nätet, vilket kan bli en ond spiral.
  3. Tänk i pusselbitar – får dina barn tillräckligt av allt, eller är det så att tiden framför skärmen knuffar ut andra viktiga bitar som skolarbete, avkoppling och skogspromenader?
  4. Föregå med gott exempel. Om du t.ex. vill köra en skärmfri middag, låt det innefatta hela familjen – inklusive dig själv!