Rädda Barnen har tagit fram handboken #nätsmart för förebyggande av sexuella övergrepp mot barn på nätet.

I handboken #nätsmart har Rädda Barnen samlat råd från barnpsykologer, polis, och drabbades egna berättelser, med syfte att stötta vuxna i deras samtal med barn om risker på nätet.

”Ju mer vi vet, engagerar oss och pratar högt om de sexualbrott mot barn som sker på nätet, desto större chans har vi att skydda våra barn.” – Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare Rädda Barnen.

Läs #nätsmart-handboken och mer om Rädda Barnens arbete.