Nyckeln till ett säkert lösenord

Ett starkt lösenord är A och O för tryggt surfande. Men hur väljer man ett bra lösenord?

Styrkan på ett lösenord beror på flera olika saker: längden, vilka tecken som ingår och hur lösenordet är strukturerat (kombination av stora och små bokstäver, placering av eventuella siffror, etc.). Många användare tror att en kombination av versaler, gemener och siffror – t.ex. ”L3tm3iN” – är tillräckligt för att hålla sina konton säkra. Men för dagens avancerade lösenordsknäckarprogram är ”L3tm3iN” relativt enkelt att gissa: lösenordet är bara sju tecken långt, vilket gör att antalet möjliga kombinationer av tecken som ingår i lösenordet går fort att testa. Minimigränsen för antalet tecken som bör ingå är tolv – ju fler, desto bättre.

Ett lösenord som för en människa kan upplevas som invecklat behöver inte vara det för ett datorprogram – och vice versa. För oss människor är det dessutom svårt att komma ihåg avancerade kombinationer av siffror och tecken. Därför rekommenderar idag de flesta säkerhetsexperter lösenord som utgörs av en kombination av slumpmässiga ord, t.ex. ”ElektroniskSkyfallSpegeln”. Det är viktigt att orden inte ingår i en naturlig följd, t.ex. ”SommarStugan”, då program ofta testar vanliga kombinationer av ord. Helst ska orden även variera mellan bestämd och obestämd form, för att göra lösenordet svårare att knäcka.

Bästa sättet att välja ett svårt lösenord är alltså att kombinera ett antal till synes slumpmässiga ord, med sammanlagt minst tolv tecken (gärna fler), som du enkelt kan komma ihåg – t.ex. med en ramsa.

Även ett säkert lösenord kan hamna på villovägar, i samband med t.ex. databasintrång från hackers, så en viktig del i att skydda sina privata inloggningsuppgifter är att byta lösenord regelbundet.