Vad är en meme?

En meme (uttalas meem) är ett internetfenomen bestående av en bild, gif-fil eller video med en tillhörande kort text.

Innehållet i en meme kan skilja sig beroende på vem eller vilka målgruppen är, men syftar ofta till att uttrycka en viss känsla eller relatera till andra kända internetfenomen. Det vanligaste är att använda redan tagna bilder på kändisar eller slumpmässiga bilder funna på nätet som sedan sätts i en humoristisk kontext, exempelvis så här.

En meme sprids viralt på internet från en person till nästa, ofta via Instagram eller olika internetforum, till exempel reddit eller 9gag. Spridningen uppkommer i regel för att betraktaren kan relatera till känslan memen inger eller bara tycker att den är underhållande och vill dela den vidare till sina vänner.

En annan vanlig användning är att nyttja memes som reaktioner på innehåll som någon annan publicerat, till exempel som svar i ett kommentarsfält.

Know Your Meme skriver om populära memes och hur de har uppstått.