Anmäl missbruk via nätet

När du skickar en anmälan till oss är det viktigt att få med så mycket information som möjligt, för att underlätta utredningen. Fyll i formuläret nedan med följade uppgifter:

  1. Namn, adress och telefonnummer så vi kan kontakta dig om det blir nödvändigt.
  2. En kort beskrivning av vad anmälan gäller.
  3. Loggfil med IP-nummer och tidstämpel som verifierar det inträffade, som exempelvis larm från brandvägg eller länk till en gästbok.


*Obligatoriskt fält

Ingen fil är vald X

Du behöver fylla i dessa uppgifter för att vi så bra som möjligt ska kunna hjälpa dig med ditt ärende. Vi sparar dina kontaktuppgifter tills dess att ärendet är utrett, dock högst tre månader från att vi mottagit din anmälan eller fått kompletterande uppgifter från dig. Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.