Fossilfritt Sverige

Vi har satt ambitiösa klimatmål som ligger i linje med det internationella arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Som en del av vårt ambitiösa klimatarbete är vi nu anslutna till initiativet Science Based Target. Målet är att kraftigt reducera klimatpåverkan på global nivå. I Sverige har vi kommit långt och målet är att nå noll i klimatutsläpp före 2030. Nu åtar vi oss att komma längre på alla marknader för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet.

Läs mer om vårt arbete för ett Fossilfritt Sverige >

Läs mer om några av de initiativ Telenor är med i

Science Based Target Initative
Fossilfritt Sverige

Zeromission och Fairtrade-certifierad klimatkompensation

Globalt har Telenor nyligen gått med i European Green Digital Coalition