Hållbara leverantörskedjor

Våra leverantörer måste leva upp till Telenors krav på hållbarhet. I alla ny- och omförhandlingar undertecknar våra leverantörer ett ABC-avtal (Agreement on responsible Business Conduct). Avtalet innebär att de aktivt följer vår uppförandekod för leverantörer.

För att kontrollera att våra leverantörer följer uppförandekoden genomför vi kontroller hos utvalda leverantörer. Vi skickar årligen ut en enkät till våra leverantörer för att se hur de arbetar med hållbarhet. Tillsammans med 29 andra företag är Telenor Group invalda i FN:s enhet för hållbarhet i leverantörskedjan (UN body on supply chain sustainability).