Mångfald och inkludering

”Om personen är rätt för jobbet, så spelar bakgrunden ingen roll”

Telekomsektorn behöver steppa upp sitt arbete med mångfald och inkludering för att bredda kompetensbasen och säkra framtidens kompetensförsörjning.  Telenor Sveriges vd Kaaren Hilsen tror att det är mycket som kan förändras snabbt om vi tänker annorlunda.

Varför har Telenor valt att ta upp detta?

– För att vi och hela tech- och telekomsektorn behöver arbeta bättre tillsammans och samverka för att få fler, inte minst tjejer, att se branschen som en attraktiv och givande karriärväg. Det handlar i slutändan om vår konkurrenskraft och överlevnad. Jakten på talang är idag tuffare än någonsin och sker på en globalt konkurrensutsatt marknad. I det läget har vi inte råd med att riskera att tappa en stor del av kompetensbasen. Vi måste se över strukturer, arbetssätt och vilka eventuella hinder som finns som gör att många idag väljer bort en karriär i branschen. 

Varför är inkludering och mångfald grundläggande för Telenors organisation?

– Det är väldigt tydligt kopplat till företagets värderingar. Det är viktigt att vi har en öppen och tillåtande kultur, det är kärnan i Telenor som företag och arbetsplats. Vi arbetar aktivt för att främja mångfald och inkludering i organisationen. Vi har en tydlig uppförandekod som gäller alla och 2019 var vi partners till forum som Women in tech för att sätta fokus på dessa frågor. Vi samarbetar även med organisationen Plan på skandinavisk nivå, där vi tillsammans undersöker hur vi kan få fler tjejer att välja en karriär inom tech och vilka åtgärder som faktiskt fungerar för att främja mångfald och jämställdhet.

– Mycket kokas också ner till att ledningen ska föregå med ett gott exempel. Vi har personer med olika bakgrund, nationaliteter, ålder och kön i ledningsgruppen. För mig och Telenor handlar det om att spegla mångfalden inom organisationen hela vägen upp till toppen

Vilka hinder är viktiga att ta sig förbi för att kunna skapa en inkluderande organisation med mångfald?

– Traditionellt sett är telekomindustrin mansdominerad och det har även påverkat dagens företag. Hur gör vi branschen och Telenor till en plats som är lika attraktiv för både kvinnor och män? Genom att uppmuntra till balans i arbetslivet kan vi göra vår organisation ännu mer inkluderande. Vi arbetar bland annat med Telenor Life, där vi anordnar aktiviteter och främjar ett aktivt arbete för att uppnå work-life-balance.

– Jag försöker vara en förebild själv och är öppen när jag inte hinner med vissa saker. Vi måste leva som vi lär. Det kan låta grundläggande, men det är viktigt att vara medveten om att alla har olika förutsättningar för arbetet. Då är det viktigt att fråga sig: Hur kan vi anpassa oss till dem så att det gynnar alla? Med Telenor Life visar vi också nya personer att vi menar allvar med work-life-balance, vilket gör att vi lockar till oss människor med olika bakgrund och livssituation.

Vad är en bra arbetsmiljö för anställda att utvecklas och trivas i?

– Det handlar om att tro på människor och att våga ge dem chansen. Vi försöker alltid hitta personer som delar våra värderingar och brinner för det de gör, i stället för att bara fokusera på vad personen gjort tidigare i sitt liv. Man kan lära sig mycket på jobbet om man har rätt inställning och värderingar. Den inställningen behöver genomsyra hela organisationen – vi ska alltid sträva efter att utmana och utveckla oss själva.

– En person som jobbar med robotteknik gör ett fantastiskt jobb för oss, men hon har ingen tidigare bakgrund inom ämnet. Hon hittade bara något hon brann för och har rätt inställning. Hon är ett exempel på vad vi vill göra för att främja Telenor som företag med vårt arbete för mångfald och inkludering. Vi vill ge människor med passion och rätt värderingar chansen att växa. Om personen är rätt för jobbet, så spelar bakgrunden ingen roll.