Socialt ansvar

Hållbarhet är viktigt för oss på Telenor. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag och därför arbetar vi med socialt ansvar.

Etisk försäljning

Vi på Telenor tror att schysst försäljning är en viktig förutsättning för nöjda kunder och en bra start på kundrelationen.

Läs om våra försäljningsmetoder >

Telenor Open Mind

Telenor Open Mind är ett upplärnings- och arbetsträningsprogram för personer med någon typ av funktionsnedsättning. 

Läs mer om Open mind > 

Code of Conduct 

Code of conduct utgör vår grund och fastställer kraven för vårt uppförande som Telenoranställda.

Läs vår Code of conduct > 

Hållbara leveranser

För oss är det viktigt att hela våra leverantörskedja lever upp till våra krav på hållbarhet. Därför kräver vi av våra leverantörer att de tar ett ansvar för såväl sina anställda som miljön.

Läs mer om våra hållbara leveranser >