Ju fler, desto bättre

Vi tror att inkludering inger inspiration, uppmuntrar till engagemang och vilja att delta. Det innebär att alla är med och bidrar till vårt gemensamma mål - att bli den bästa partnern i våra kunders digitala liv. 

Oavsett om du är säljare i en av våra butiker eller jobbar inom IT, teknik eller marknad präglas varje arbetsdag av förändring och utveckling. Både genom de möjligheter och hinder vi stöter på och genom att vi delar med oss av våra erfarenheter och samarbetar. Vi stöttar varandra i motgång och firar framgång tillsammans.

Daglig utveckling

Vi är del i ett sammanhang som kännetecknas av utmaningar. På en marknad där konkurrensen är stenhård och förändringar sker i snabb takt. Det är villkor vi omfamnar, eftersom det bara stimulerar vår kreativitet och innovationskraft.

Flexibel vardag

Vi vill att det ska vara enkelt för våra medarbetare att få jobbet att passa ihop med privatlivet. I jobbet är flexibilitet en självklarhet för att alla ska få möjlighet att påverka sitt arbete. Det skapar kreativitet och engagemang.

Malou Toft, Head of Business Strategy & Transformation

"I mitt team ställer vi frågor, vänder upp och ner på saker, omvärderar ständigt vår affär och utmanar våra processer och tankesätt. Jag tror att det vi bidrar med mest är att översätta och koka ner affärsstrategin till konkreta actions som vi behöver agera på idag, inte imorgon."

Joachim Nordén, Web Editor

"Genom att lyssna på kunderna och anpassa innehållet därefter. Vi skapar på så sätt högre kundnöjdhet och snabbare avslut. Vi lägger lika mycket vikt på att förbättra befintligt innehåll som att producera nytt."

Erik Linde, Manager Infrastructure Planning & Maintenance

"Mitt team jobbar dagligen med att utveckla och implementera sätt att bygga och förvalta ett snabbt och tryggt nät för våra kunder. För att lyckas med detta bygger vi inte bara för dagen, utan för framtiden och de behov vi ser. Målbilden är att kunden, oavsett behov, upplever att det bara funkar."