Anna Andersson
Business Development Manager
CMO ConsumerTrainee 2016-2017

Vad fick dig att söka till Telenors traineeprogram?
Jag insåg under de senare åren av mina ingenjörsstudier att jag ville söka mig mig till en bransch där jag får kombinera mitt tekniska intresse med en snabbrörlig konsumentmarknad och ett digitalt fokus. Telekombranschen blev därför ett naturligt alternativ för mig att undersöka vidare då telekom också är något som är ständigt aktuellt och påverkar alla människors liv, varje dag. Under en arbetsmarknadsmässa på Chalmers träffade Telenors dåvarande traineer och kände direkt att Telenor stod för en öppenhet och teamkänsla som jag ville bli en del utav. Mitt positiva intryck av företagskulturen samt den personliga frihet i utformningen av traineeåret var det som fick mig att söka Telenors traineeprogram, tillsammans med intresset av en digital bransch i ständig förändring.  

Berätta kort om din roll som trainee – vad har rollen inneburit?
Under mitt år som trainee följde jag marknadschefen för konsumentaffären och satt med i ledningsgruppen för avdelningen. Jag supportade min ledare i det dagliga arbetet där jag exempelvis förberedde presentationer och rapporter, anordnade event samt höll i workshops. Upptill att följa min ledare drev jag flertalet projekt under året där jag fokuserade på att utvecklas inom områden som jag ansåg som intressanta och givande för att öka min kunskap kring affären. Rollen innebar mycket ansvar och gav mig stora möjligheter att utmana mig själv inom bland annat ledarskap, företagsstrategi och projektkoordinering. Traineerollen gav mig också en väldigt bra inblick i organisationsstrukturer och framförallt telekombranschen i sin helhet. Dessa delar tillsammans gav mig en unik kunskap som är svår att utveckla någon annanstans under så kort tid.

Vad är det bästa med att vara trainee på just Telenor?
Det bästa med traineeprogrammet är den stora friheten som man har att forma året till sitt eget och den utvecklingskurva som kommer därtill. Under året kände jag hela tiden ett stort stöd från min ledare som guidade mig på den väg jag valt att gå, men också utmanade mig i att utforska nya vägar. Att få möjligheten att bidra, ifrågasätta och lära sig från personer i ledande positioner i hela företaget resulterar i att man får en unik organisatorisk överblick och ett stort nätverk. Sen är det också fantastiskt roligt att få arbeta med ett gäng inspirerande, starka och smarta traineer!  

Vilka var de största utmaningarna under din tid som trainee?
De största utmaningarna under mitt traineeår var först och främst att förstå hur telekombranschen fungerar i stort för att kunna få ut så mycket som möjligt av de strategiska och komplexa diskussioner som man som trainee får vara en del utav. Under året fick jag också vara med och ta tuffa beslut tillsammans med ledningsgruppen där utkomsten fick påverkan på organisationen, vilket i vissa fall var en stor utmaning. Jag fick också ansvar för en del uppgifter som jag tyckte var utmanande i antingen storlek eller teknisk komplexitet. Dessa uppgifter krävde att jag som trainee verkligen fick sätta min prioriteringsförmåga, kunskap och strukturella tänkande på sin spets.

Vilka möjligheter, på både kort och lång sikt, ser du att traineeprogrammet kan ge dig?
På kort sikt tror jag att traineeprogrammet ger mig en väldigt bra grund att stå på för att våga ta mig an utmaningar som kan verka stora och komplexa till en början. Under traineeåret bygger man upp ett unikt och stort nätverk över alla avdelningar på hela företaget, vilket ger en styrka på både kort och lång sikt. Jag anser att möjligheterna och friheten för mig att röra mig inom organisationen är väldigt stor då jag, upptill ett stort nätverk, har en bred strategisk kunskap samt förståelse för företagets struktur. Trots min relativt korta tid på företaget har jag en bred erfarenhet kring olika typer av projekt som kommer underlätta valen och bredda möjligheterna framåt i min karriär.

Vad skulle du säga till den som i år funderar att söka till traineeprogrammet?
Det är klart att du ska söka, missa inte chansen att bli en del av vårt härliga traineegäng!