Ragna Zaar
CRM Manager Business
CMO Business Trainee 2016-2017

Vad fick dig att söka till Telenors traineeprogram?
Jag sökte Telenors traineeprogram då jag var intresserad av både företaget och rollen i sig. Jag ville ta chansen att utvecklas i en varierande roll där man exponeras för helhetsbilden och bolagsstyrning, samtidigt som man är delaktig i mer operativa och affärsnära projekt. Jag lockades även av att jobba på ett företag som Telenor som befinner sig i en föränderlig bransch och genomgår en transformation. Det är dessutom väldigt inspirerande att jobba med produkter och tjänster som idag är centrala byggstenar i vårt samhälle och även bidrar till utveckling framåt.   

Berätta kort om din roll som trainee – vad har rollen inneburit?
Som trainee har man möjlighet att i stor utsträckning själv påverka sitt år, och det finns oändligt med möjligheter! För mig innebar traineerollen att jag utmanades och lärde mig nya saker varje dag. Man får verkligen chansen att växa både på ett professionellt och personligt plan genom det nära samarbetet med sin ledare kombinerat med mycket eget ansvar. Jag jobbade nära min ledare och ledningsgruppen i strategiska projekt, samtidigt som jag var involverad i och själv ledde flera operativa projekt – ingen dag var den andra lik, vilket passade mig väldigt bra.

Vad är det bästa med att vara trainee på just Telenor?
Du är omgiven av fantastiska ledare och inspirerande medarbetare! Du lär dig nya saker varje dag och får vara med och påverka redan från start. Samtidigt erbjuder Telenor även ett ovärderligt traineenätverk som både stöttar under året och medför mängder av möjligheter framåt.  

Vilka var de största utmaningarna under din tid som trainee?
Som trainee kan man involvera sig i allt, en av utmaningarna är att prioritera och skapa en bra balans mellan uppgifter och projekt kopplade till ledningsgruppen och andra projekt. En annan utmaning är att ta sig tid för reflektion. Man befinner sig i en värdefull sits där man tidigt i sin karriär får insikt i ledarskap, styrning och flera olika delar av en organisation.

Vilka möjligheter, på både kort och lång sikt, ser du att traineeprogrammet kan ge dig?
Traineeprogrammet kan sammanfattas som en värdefull plattform och språngbräda för framtiden. Programmet medför ett brett spektrum av valmöjligheter och även ett ovärderligt nätverk inom bolaget. Man börjar dessutom bygga på en kunskapsbank som jag är säker på kommer vara användbar oavsett vad man gör i framtiden, där man har med sig perspektiv och erfarenheter som är svåra att samla på sig under ett år i en annan roll så tidigt i karriären.

Vad skulle du säga till den som i år funderar att söka till traineeprogrammet?
Sök!