Expertens tips för att jobba hemma

Den digitala vardagen kan vara både härlig och utmanande. Från datorkrångel till att verkligen komma ihåg att luncha, trots uteblivet sällskap. Experten Lena Lid Falkman ser flera fördelar med distansjobb och har några smarta tips till dig som jobbar hem ifrån.

– Man kan absolut få en bra relation, om så bara digitalt. Det har vi faktiskt ganska mycket forskning om. Man får en annan sort tillit när man jobbar ihop på distans. Man gör det man lovar, man mejlar det man har sagt och loggar in på mötet när man ska.

Lena Lid Falkmans sex tips till dig som jobbar hemifrån:

1. Ha förståelse för eventuellt teknikstrul
Stressa inte om det tar tid koppla upp sig på ett onlinemöte. På samma sätt som trafiken kan krångla på vägen in till jobbet, så kan tekniken ibland haka upp sig. Vi blir inte arga om någon kommer för sent på grund av stopp i trafiken, då behöver vi också vara förlåtande för teknikstrul.

2. Var tydlig vid videomöten
Låt mötesledaren hålla i en presentationsrunda och gör upp en turtagning om vem som pratar härnäst.

3. Var flexibel kring digitala mötesformer
Alla behöver inte alltid närvara på hela mötet under hela mötestiden. Det går till exempel att jobba mer som på radion eller i en podd, man tar in någon för en viss punkt i programmet, men personen inte behöver medverka hela tiden. Det blir effektivare och ger större flexibilitet under dagen.

4. Ta hand om hälsan
Se till att ha en bra arbetsplats även hemma. Det innebär till exempel att ha en ergonomisk stol och att ta rast och äta mat på regelbundna tider, samt att ta sig tid att gå ut för lite frisk luft.

5. Viktigt med tid och plats
Många mår bra av att hålla samma arbetstider hemma som på jobbet och då är det viktigt att börja och sluta på samma tid på dagen som man gjorde tidigare. Är tiderna mer flexibla, så kan platsen istället vara det viktiga, att man inte jobbar varsomhelst i huset utan att man har en bestämd plats för jobb. Annars finns risken att hela dygnet blir jobb, eller att hela huset blir en arbetsplats.

6. Ta videomöten – inte bara mejl och telefonavstämningar
Kör virtuella möten där man får se varandra med bild och även få en glimt av varandras hemmiljö. Man kan absolut få en bra relation med sina kollegor när man jobbar på distans och det bygger en annan storts tillit.

<Tillbaka till artiklar