Fem tips för skärmregler som ger balans

Våra skärmar innebär att vi får tillgång till vänner, kultur och kunskap. Men många föräldrar brottas också med barnen skärmtid. Så hur ska man som förälder hitta rätt balans? Psykologen Anne Grefberg har några tips som kan leda familjer rätt.

– Skärmarna ger fantastiska möjligheter, men de innebär också en ny verklighet. De bästa reglerna sätts i samtal med barnen då man även väger in deras perspektiv. Det är viktigt för oss föräldrar att förstå att det digitala är en del av våra barns samtid, säger Anne Grefberg.

Nästan varannan förälder uppger att de varje vecka har konflikt med barnen kring reglerna för barnens skärmtid. Det är en fråga som föräldrar tidigare inte ha behövt hantera, men det finns några smarta sätt att ta sig an frågan utan att skapa konflikter, menar hon.


"Skärmarna är en del av våra liv så vi måste hitta gemenskap i den digitala världen också "

Här är psykologen Anne Grefbergs fem bästa tips för att undvika skärmkonflikter i hemmet:

  • Tänk över för vem och varför reglerna sätts. Är regeln satt spontant och styrd av rädsla? Eller är den baserad på fakta och viktig för allas välmående? Det är viktigt att försöka se både kort- och långsiktiga konsekvenser av sina regler.

  • Fokusera inte ensidigt på tiden i sig. Det kan finnas skäl att sätta en maxtid. Men lika viktigt är det att diskutera igenom hur och när man vill att barnen ska använda sina skärmar.

  • Sätt inte regler för barn som inte även vuxna måste följa. Om regeln är ”inga telefoner vid matbordet”, så gäller det såklart även för dig som är förälder. 

  • Erbjud något som en kompensation för barnets efterföljande av regeln. Ta reda på vad barnets ”hårdvaluta” är och erbjud det. Är det att gå på fotboll tillsammans på söndag, läsa en bok vid läggdags eller att välja mat en dag i veckan? Det är viktigt att du visar uppskattning för ditt barn när han eller hon följer reglerna som ni satt upp.

  • Sätt regler som gör att du kan vara konsekvent. När du som förälder bestämt dig för en regel för ditt barn, är det viktigt att försöka vara så konsekvent som möjligt. För att den ska kunna vara konsekvent, måste den även utgå från verkligheten och inte vara orealistisk.

Relaterade artiklar:

Här är familjernas bästa skärmtips

Det finns inga självklara svar kring hur man får skärmbalans hemma. Alla familjer är olika och det gäller att testa sig fram. Så här gör familjerna Boutard och Sollin.

Därför ska du utforska skärmlivet med barnen

Att vi tillbringar så stor del av vårt liv framför en skärm är ett ganska nytt fenomen. Och det är inte helt lätt för föräldrar att veta hur man ska hantera skärmtiden.