Därför ska du maxa din skärmtid

Trots att vi lever livet uppkopplat har skärmtid blivit något fult. Därför vill vi inspirera till att fånga kraften i det digitala och maxa den goda skärmtiden. För att lyckas måste vi lära oss att hantera baksidorna och utnyttja fördelarna. För en sak är säker – vi kommer aldrig bli mindre uppkopplade än idag.

I den offentliga debatten och vardagssamtal reflekterar allt fler över tiden framför skärmen. Vad gör vi med den – och vad gör den med oss? Högst rimliga frågor att ställa. Men hur kommer det sig att vi så lätt talar om skärmtiden som något negativt?


"Det är inte längre de tekniska utmaningarna som vi funderar över. Det är de emotionella. Vi funderar allt mer kring vilka regler och normer som bör gälla i våra digitala liv"

För att få ut det mesta av skärmtiden måste vi se den för vad den är – ett verktyg för oss människor. I vår Skärmlivsrapport slår vi hål på flera förlegade myter kring skärmtiden. Som att den skulle stjäla vår tid och göra oss asociala. Tvärtom anser många att uppkopplingen lett till ett rikare socialt liv med fler vänner. Den gör också att många människor utvecklar helt nya färdigheter och gör sin röst hörd i viktiga samhällsfrågor. De allra flesta känner att de har ett bra förhållande till skärmtiden.

Men utvecklingen har gått fort och idag tar vi våra uppkopplade liv och dess fördelar för givet. Samtidigt som problemen och utmaningarna ökad skärmtid kan leda till gör sig mer påminda. Till exempel hur vi hanterar stress, information, och kommunikation med alltifrån våra närmaste till personer vi aldrig någonsin träffat men som ändå är en del av våra digitala sociala nätverk.


"En sak är säker – vi kommer aldrig bli mindre uppkopplade än idag. Det är hög tid att vi gör det bästa av vår skärmtid"

Vi har genomfört ett stort antal fokusgrupper, och i dem kan vi se att det skett stora förändringar i vår syn på det digitala de senaste åren. Det är inte längre de tekniska utmaningarna som vi funderar över. Det är de emotionella. Vi funderar allt mer kring vilka regler och normer som bör gälla i våra digitala liv. Vad som är rätt och fel. Hur vi ska dra gränser. Det är en naturlig utveckling då vi har gått från att börja anamma tekniken till att börja leva med den. Just därför känns det än mer angeläget att idag föra en diskussion om hur vi ska förhålla oss till vår skärmtid och vårt skärmliv.

Tillsammans med beteendevetare och psykologer har vi därför gjort djupgående kvalitativa och kvantitativa studier av svenskarnas skärmliv med syftet att hitta svar på hur det ser ut, kan förstås och förbättras.

För en sak är säker – vi kommer aldrig bli mindre uppkopplade än idag. Därför måste vi skaffa oss ett moget förhållningssätt till skärmtiden, vilket inte är möjligt om vi bara ser till de negativa effekterna. Vi måste se på skärmtiden som en helhet. Det är hög tid att vi gör det bästa av vår skärmtid.

Katarina Hamnholm

Tillbaka till Skärmlivet >

Relaterade artiklar

Så lär du dig äga din skärmtid

Vi pratar mycket om skärmtid som något negativt, men skärmtid är en nödvändig, viktig och rolig del av vår vardag. 

Nätet gör oss modiga

Skärmtiden ger oss möjlighet att engagera oss i frågor vi brinner för. Och många väljer att göra sin röst hörd på nätet.