Planerade förbättringsarbeten

Vi utför löpande förbättrings- och underhållsarbeten av nätet och våra tjänster. Oftast märker du inte av det eftersom vi alltid försöker förlägga arbetet nattetid, så att du inte ska störas för mycket.

Logga in för att se planerade arbeten

Planerade förbättringsarbeten som påverkar dig hittar du i Mitt Telenor.