Bredband – ordlista

Är orden krångliga? Inga problem. Vi förklarar.

Abuse står för olika typer av missbruk av nättjänster.

ADSL står för Asymmetric Digital Subscriber Line. Precis som med övriga DSL-tekniker innebär det att internet levereras via din telefonledning. Asymmetrisk betyder att det är högre hastighet för nedladdning än för uppladdning.

En brandvägg skiljer på ett säkert sätt ett internt lokalt nät från internet. Syftet är att förhindra dataintrång från internetanvändare eller användare på något annat nät som man inte litar på.

Bredband är det vardagliga uttrycket för en snabb fast uppkoppling till internet. Fast uppkoppling till internet innebär, till skillnad från uppringd access, att du alltid är ansluten till internet och kan använda telefonen samtidigt.

DSL står för Digital Subscriber Line och innebär att internet levereras till bostäder och kontor via telefonledningen (kopparnätet). Med DSL-uppkoppling är du alltid ansluten till internet, och kan ringa samtidigt som du surfar.

Dynamisk IP-adress betyder att din dators IP-adress ändras varje gång du ansluter till internet. Det bästa vore om varje dator som kopplas upp mot internet hade en fast IP-adress, men tyvärr finns inte tillräckligt många IP-adresser för att räcka till alla. För att kringgå problemet tilldelas du en IP-adress från en pool av adresser när du loggar in på internet. När du loggar ut igen går adressen tillbaka till poolen och kan användas av andra.

Fast IP-adress är numret som tilldelas en dator eller annan utrustning som ska komma åt internet. Numret är datorns permanenta adress på internet, till skillnad från dynamiska IP-adresser som ändras varje gång datorn ansluter till internet. Datorer använder IP-adresser för att hitta och prata med varandra på internet. LAN står för Local Area Network och benämns ofta på svenska som ett lokalt nät. Det är ett datornät med hög överföringshastighet (hög bandbredd) och begränsad räckvidd.

Ett LAN är ofta begränsat till exempelvis ett våningsplan, en fastighet eller en ort.

Mbit/s och Mbps står för Megabit Per Sekund (Mega betyder miljon) och är det vanligaste måttet på hur snabbt du kan surfa/ladda ner.

Nedladdning är en direkt översättning från engelskans download. Ordet används i stället för det mer språkligt korrekta filöverföring. Med ordet nedladdning avses filöverföring från en server på internet till en lokal dator. Ibland används även ordet nedströms.

En router är utrustningen du har inkopplad i bredbandsuttaget (och ibland ett modem) som gör det möjligt att låta flera surfa samtidigt på en bredbandstjänst. Idag är det vanligast att en router är trådlös och att man inte behöver koppla in nätverkskablar.

En switch är en så kallad nätverksväxel som länkar samman och fördelar trafik mellan datorer, routrar och andra växlar.

Uppladdning är en direktöversättning från engelskans upload och betyder filöverföring från en lokal dator till en server på internet. Ibland används även ordet uppströms.

VDSL står för Very high speed Digital Subscriber Line, och erbjuder datahastigheter upp till 60 Mbit/s. Precis som med övriga DSL-tekniker innebär det att internet levereras via telefonledningen. VDSL kräver att abonnenterna befinner sig mycket närmre telestationerna än med ADSL. VDSL-tekniken finns både asymmetrisk, vilket innebär att nedladdningshastigheten är snabbare än uppladdningshastigheten, och symmetrisk (samma hastighet åt båda hållen).