Koppla in routern igen

Koppla in routern i bredbandsuttaget igen och gör sedan en fabriksåterställning.

Så gör du en fabriksåterställning

Ta ett gem och tryck in i hålet märkt Reset på baksidan av routern. Tryck in knappen tills routern startar om och avvakta ungefär fem minuter.

Obs: Alla dina inställningar försvinner och återgår till fabriksåterställningar, till exempel ändringar av namn och lösenord till ditt trådlösa nätverk.