Installation av router - Technicolor 784

Följ stegen för att installera din router. 

 • Koppla ihop dator och router

  Börja med att koppla in den gula nätverkskabeln mellan datorn och routern. Sätt kabeln i port 4 på routern. Den är gul och är märkt GbE.

 • Anslut routern till vägguttaget

  Anslut den röda nätverkskabeln i bredbandsuttaget i väggen och i det röda uttaget på routern. Uttaget är rött och märkt WAN.

 • Koppla in strömadaptern i eluttaget

 • Starta routern

  Tryck in av/på-knappen och kontrollera att Power-lampan lyser. Lampan märkt Broadband ska lysa med ett fast sken. Kontrollera att även Ethernet-lamporna lyser. Om inte, kolla om den gula sladden sitter i ordentligt.

 • Aktivering

  Surfa in på aktivering.telenor.se och följ anvisningarna för att slutföra installationen.

  Läs mer om hur du installerar hemtelefoni via bredband här