Koppla in en annan router

Om du vill använda en annan router än den du får låna från Telenor kopplar du in den genom att följa tillverkarens instruktion. Det brukar inte vara svårt alls.

Tips! På de flesta routrar finns ett uttag som är märkt WAN eller Internet. Anslut din nätverkskabel mellan detta uttag och fiberkonverteraren.