Installation av router - Technicolor 784

Följ stegen för att installera din router. 

 • Koppla ihop dator och router

  Börja med att koppla in den gula nätverkskabeln mellan datorn och routern. Sätt kabeln i port 4 på routern. Den är gul och är märkt GbE.

 • Anslut routern till vägguttaget

  Anslut routern till vägguttaget

  Anslut kabeln till det gråa uttaget på routern och till ditt vägguttag. Koppla även in det gröna uttaget om du har fast telefoni från Telenor.

 • Koppla in strömadaptern i eluttaget

 • Starta routern

  Tryck in av/på-knappen och kontrollera att Power-lampan lyser. Lampan märkt Broadband ska lysa med ett fast sken. Kontrollera att även Ethernet-lamporna lyser. Om inte, kolla om den gula sladden sitter i ordentligt.

 • Aktivering

  Surfa in på aktivering.telenor.se och följ anvisningarna för att slutföra installationen.

  Läs mer om hur du installerar hemtelefoni via bredband här