Skapa och redigera profiler

 • Skapa profiler

  Klicka på profiler i menyn och sedan skapa ny

   

  1_SkapaProfiler.png

   

  Skriv namnet på profilen och sedan fortsätt

   

  2_SkapaProfiler.png

   

  Välj vilka enheter som profilen ska ha tillgång till. Klicka sedan på den blåa bocken uppe i det högra hörnet för att bekräfta dina val. 

   

  3_SkapaProfiler.png

 • Redigera eller ta bort profiler

  För att redigera eller ta bort profiler ska du klicka på de tre punkterna uppe i det högra hörnet.

   

  1_1_RedigeraEllerTaBortProfiler.png

   

  Vill du ta bort en profil så bekräftar du genom att klicka på "radera"-

   

  2_2_RedigeraEllerTaBortProfiler.png