Guide för telefonsvarare för dig med hemtelefoni via bredband

Lär dig hantera din telefonsvarare. Med några korta och enkla steg kommer du snabbt igång.

Så här lyssnar du av dina samtal


För att lyssna på dina meddelanden:

Lyft luren och tryck *133# Om du har angett en PIN-kod i inställningarna kan du lyssna av dina meddelanden från andra telefoner.

För att lyssna på dina meddelanden från en annan telefon:

 1. Slå ditt hemnummer.
 2. Under uppspelning av hälsningsfrasen, tryck 0.
 3. Knappa in din PIN-kod. Du har tre försök på dig att ange rätt kod, därefter bryts samtalet.

Lyssna av telefonsvararen

För att lyssna av dina meddelanden: tryck 1.

 • Om det finns nya meddelanden hör du: "Du har x nya meddelanden"
 • Om det inte finns nya meddelanden men det finns gamla meddelanden som raderats hör du: "Du har x gamla meddelanden"
 • Om det varken finns nya eller gamla meddelanden hör du: "Du har inga meddelanden"

Om du har funktionen tidsmarkering påslagen föregås meddelandet av datum och tidsangivelse för när meddelandet spelades in. Därefter spelas meddelandena upp med start från det äldsta meddelandet. När alla meddelanden lästs upp återgår samtalet till huvudmenyn.

Hantera meddelanden

Radera meddelanden:

 • Tryck 6. Radera meddelandet och gå till nästa meddelande om det finns något, annars till huvudmenyn.

Spela upp meddelande igen:

 • Tryck 7. Gå till föregående meddelande om det finns något, annars spela upp samma meddelande igen.

Pausa uppspelningen av ett meddelande:

 • Tryck 8. Växla mellan paus i uppspelning och fortsatt uppspelning. 

Spela upp nästa meddelande:

 • Tryck 9. Gå till nästa meddelande om det finns något, annars till huvudmenyn.

Lyssna av telefonsvararen från andra telefoner:

 1. Tryck 0 (även utomlands).
 2. Ring ditt hemtelefonnummer.
 3. Under uppspelning av hälsningsfrasen trycker du 0 (nolla)
 4. Knappa in din personliga kod och avsluta med #. Det tar ca 4 signaler.

Hälsningsmeddelande

För att ändra hälsningsmeddelandet på din telefonsvarare:

 • Tryck 2. Följ sedan stegen nedan för den ändring du vill göra.


För att aktivera hälsningsmeddelande:

 • Tryck 1. Ditt ordinarie hälsningsmeddelande är aktiverat. Samtalet återgår till menyn.


För att lyssna av hälsningsmeddelande:

 • Tryck 2. Det ordinarie hälsningsmeddelandet spelas upp, därefter återgår samtalet till menyn.


För att tala in ett nytt hälsningsmeddelande:

 • Tryck 3. Du uppmanas att göra en inspelning. Tala in meddelandet, avsluta med #.
 • Spara det nya hälsningsmeddelandet: tryck 1. Ditt ordinarie hälsningsmeddelande är aktiverat.
 • Spara det gamla hälsningsmeddelandet: tryck 2.Samtalet återgår till huvudmenyn.
 • Lyssna på det nya hälsningsmeddelandet igen: tryck 4. Det inspelade meddelandet spelas upp. Därefter spelas denna meny upp igen.
 • Tala in ett nytt hälsningsmeddelande: tryck 3. Samtalet återgår till menyn.

För att tala in ett tillfälligt hälsningsmeddelande:

 • Tryck 3. Tala in ditt tillfälliga hälsningsmeddelande efter tonen, avsluta med #.
 • Spara det tillfälliga hälsningsmeddelandet: tryck 1. Ditt tillfälliga hälsningsmeddelande är aktiverat.
 • Spara det gamla hälsningsmeddelandet: tryck 2. Samtalet återgår till huvudmenyn.
 • Tala in ett nytt hälsningsmeddelande: tryck 3. Samtalet återgår till menyn.
 • Lyssna på det nya hälsningsmeddelandet igen: tryck 4. Det inspelade meddelandet spelas upp. Därefter spelas denna meny upp igen.

Ändra inställningar


För att ändra dina inställningar på telefonsvararen: tryck 4. Följ sedan stegen nedan för den ändring du vill göra.

För att ändra personlig kod:

 • Tryck 1
 • Knappa in din nya personliga kod, fyra siffror, avsluta med #. När du knappat in koden uppmanas du att upprepa koden. Verifiera din personliga kod, avsluta med #

Om de två inmatningarna stämmer överens hör du:
"Din personliga kod har ändrats"

Om de två inmatningarna inte stämmer överens hör du:
"Verifieringen misslyckades, koden har inte ändrats"

För att koppla in eller ur tidsmarkering på meddelanden:

 • Tryck 2
 • För att koppla in tidsmarkering: tryck 1. Funktionen tidsmarkering är påslagen.
 • För att koppla ur tidsmarkering: tryck 2. Funktionen tidsmarkering är avslagen.

Ändra antal signaler innan telefonsvararen startar

För att ändra antal signaler innan telefonsvararen startar:

 • Lyft på luren och slå *610#

Du får då möjligheten att manuellt välja antal signaler. Max antal signaler är 8.

Vidarekoppling

För att koppla in vidarekoppling:

 • Tryck 1. Funktionen vidarekoppling är påslagen


För att koppla ur vidarekoppling:

 • Tryck 2. Funktionen vidarekoppling är avslagen

Återgå till föregående meny

För att återgå till föregående meny: tryck *

Hjälp

För att få hjälp: tryck 0