Inställningar e-post för iPhone

 • Öppna Inställningar

  iPhoto1.png

 • Scrolla ner och välj Konton och lösenord. Om du inte har uppdaterat till iOS 11 väljer du E-post.

  iPhoto2.png

 • Välj Lägg till konto

  iPhoto3.png

 • Här väljer du Annat om du använder en e-postadress från Telenor (@bredband.net).

  iPhoto4.png

 • Välj Lägg till e-postkonto och fyll sen i dina uppgifter.

  iPhoto5.png

 • Spara

Fick du den hjälp du behövde?

Ja! Nej, jag behöver mer hjälp