Om det är dålig mottagning

Börja med att kolla att det inte är några driftstörningar där du befinner dig.