Avsluta kontantkort

Du behöver inte göra något för att säga upp ditt kontantkort. Det avslutas automatiskt när du inte har laddat det på 12 månader.

Gör om kontantkort till abonnemang

Kontakta kundservice om du vill göra om ditt kontantkort till ett abonnemang. På så sätt behåller du ditt nummer vid bytet. Eventuellt saldo på kontantkortet försvinner vid bytet.

Ladda minst en gång per år

Du behöver ladda ditt kontantkort minst en gång per år, annars avslutas det automatiskt. I appen Telenor Ladda ser du vilket datum du senast måste ladda ditt kontantkort för att det ska förbli aktivt.