Giltighetstid för kontantkortsladdning

Om du inte har laddat ditt kontantkort på ett år avslutas det automatiskt. Då behöver du köpa ett nytt kort.

I appen Telenor Ladda  ser du vilket datum du senast måste ladda ditt kontantkort för att det ska förbli aktivt. 

Giltighetstid för laddningar 

  • Telenor Fastpris: 0,5 GB är giltigt i 7 dagar. 2-150 GB är giltigt i 31 dagar. Halvårskort 5 GB eller 10 GB är giltigt i 6 månader.
  • Hello 1 GB och 10 GB: 31 dagar
  • Telenor Rörligt: 1 år från laddningstillfället.
  • Extrasaldo: 365 dagar
  • Telenor Surf: 1-30 GB är giltigt i 1 månad. 20-60 GB är giltigt i 6 månader och 10 GB är giltigt i 12 månader.

Har du tidigare har gjort en laddning med fast pris och utlandsminutrar vid samma tillfälle så fick du en giltighetstid för den laddningen. Om du vid nästa tillfälle har utlandsminutrar kvar och endast gör en laddning för fast pris förlängs inte giltighetstiden för dina utlandsminutrar.

Alla våra laddningar

Beställ nytt kontantkort

Här kan du beställa ett nytt kontantkort.