Användande av abonnemang eller kontantkort vid längre vistelse i EU/EES

Kan jag använda den surf och de samtal/sms/mms som ingår i mitt abonnemang/kontantkort vid permanent vistelse i EU/EES?

Nej. Tanken är att du ska kunna använda ditt abonnemang eller kontantkort precis som vanligt när du tillfälligt befinner dig i länderna som ingår i EU/EES. Exempelvis på sportlovsresan till europeiska alperna. Att tillfälligt använda abonnemanget eller kontantkortet stämmer överens med EU-regleringen kring ”Roam Like At Home”. Men du kan inte använda ditt abonnemang/kontantkort som en permanent lösning vid utlandsvistelse.

Vad innebär ”permanent lösning vid utlandsvistelse”?
Om du, under en fyramånadersperiod, befinner dig fler dagar i ett EU/EES-land än i Sverige och har en förbrukning som är större utomlands än i Sverige, räknas det som permanent roaming eller så kallad ”extremanvändning”.

Jag har ett abonnemang med fri surf i länder som ligger utanför EU/EES, vad gäller för mig?
Reglerna för extremanvändning som beskrivs ovan gäller även i de länder som du har fri surf i, till exempel Thailand. 

Jag har Telenor Familj, vad gäller då?
Om du under en fyramånadersperiod ringer fler fria samtal inom familjen utomlands än i Sverige räknas det som extremanvändning.

 

Orolig? Ingen fara!

Vi kommer att meddela dig per sms om du använder ditt abonnemang/kontantkort enligt ovan definition av extremanvändning. Detta ger dig möjlighet att pausa roamingen (användande av abonnemanget eller kontantkortet i EU/EES).

Vad händer om jag ändå använder mitt abonnemang enligt definitionen ”extremanvändning”?

Skulle du som har abonnemang välja att fortsätta roama kommer du, i tillägg till din fasta månadskostnad, att debiteras en rörlig tilläggsavgift så länge du använder tjänsten. Detta innebär att du debiteras enligt nedan rörliga tilläggsavgift för din roamingförbrukning (användning av abonnemanget i EU/EES) samtidigt som du förbrukar din surfpott.

Om du använder ett kontantkort och väljer att fortsätta roama, kommer det att spärras för roaming (användning i utlandet).

Rörlig tilläggsavgift i SEK, inkl moms:

  • Utgående samtal 0,40 kr/min
  • Inkommande samtal 0,13 kr/min
  • SMS 0,12 kr/styck
  • MMS 0,03 kr/styck
  • Surf 0,03 kr/MB

Priserna kan komma att justeras eftersom priserna sätts i euro och EU bestämmer vilken EUR/SEK-kurs som ska gälla vid olika tillfällen under året.

Från det att Telenor har informerat dig om extrem användning har du två veckor på dig att ändra ditt roamingbeteende. Annars kommer du med abonnemang att debiteras tilläggsavgift (har du ett kontantkort kommer detta att spärras för roaming) fram till dess att du använder ditt abonnemang/kontantkort på ett sätt som inte räknas som permanent roaming eller så kallad extremanvändning.

Du kommer att debiteras fram till dess att du använder till abonnemang på ett sätt som inte räknas som permanent roaming eller så kallad extremanvändning.

Anser du att påståendet om extremanvändning saknar fog, kan du tillhandahålla underlag som styrker att (1) Tjänsten till övervägande har använts i Sverige under den aktuella perioden och att (2) du till övervägande del har befunnit dig i Sverige under den aktuella perioden. Underlaget lämnar du till Telenors kundservice per mail.

Denna information finns även i villkoren för våra mobila tjänster.