Bra att veta vid planerade strömavbrott

Om det uppstår effektbrist i Sverige kan Svenska kraftnät besluta om manuell förbrukningsfrånkoppling, det vill säga planerade strömavbrott, för att spara på elen. Det går inte i förväg att säga var eller hur länge sådan frånkoppling kan vara aktuell.

För vår del hanteras det precis som andra strömavbrott, med skillnaden att vi förhoppningsvis kan få information kort tid i förväg. I vårt mobilnät har vi minst en timmes reservkraft i tätort och fyra timmar för övriga platser i Sverige.

Information om driftstörningar hittar du alltid här

Vid ett planerat strömavbrott, som innebär att mobilnätet går på reservkraft, är det viktigt att du är sparsam med mobildata och endast använder nätet när det är absolut nödvändigt. Undvik videomöten och att streama film och musik, då håller reservkraften längre. Läs mer om hur du kan förbereda dig på krisinformation.se

Strömavbrott kommer även att påverka ditt bredband eftersom det sällan finns reservkraft på de switchar som sitter i flerbostadshus. 

112 fungerar så länge minst en operatör har täckning och det spelar ingen roll vilken operatör du har. Om det inte fungerar kan du behöva plocka ut ditt sim-kort eller inaktivera ditt sim-kort och prova igen. Ring endast 112 vid nödsituation och sök information på andra sätt.

Har du fler frågor om planerade strömavbrott finns mer information här:

Krisinformation.se

PTS, Post- och telestyrelsen

Svenska kraftnät