Starta om

Om din tv-box är inkopplad via en tjänstefördelare eller router, gör så här:

Först: Starta om tjänstefördelaren och routern. Det gör du genom att dra ut strömkablarna och vänta i 10 sekunder. Därefter sätter du i kablarna igen.

Sedan: När du kan använda internet igen – starta om din tv-box genom att dra ut strömkabeln och vänta i 10 sekunder. Sätt sedan i kabeln igen.