Manual för kanalsökning på ADB 2840

  • Klicka på Meny på fjärrkontrollen

  • Navigera till Inställningar och klicka på OK

  • Bläddra i sidled till Installation

    Ikonen för Installation ser ut som en hammare och en skiftnyckel. 

  • Ange PIN-koden till din box. Standardpinkoden är 1234.

  • Välj Kanalsökning och sedan Snabbsökning

  • Klart!

Löste det här ditt problem?

Ja! Nej, jag behöver mer hjälp.