Byt hdmi-uttag

Sätt hdmi-kabeln i ett annat uttag i tv:n. Kom ihåg att välja samma uttag under Source med hjälp av fjärrkontrollen till tv:n.