Har du tv i flera rum?

I så fall har du flera tv-boxar. Ta strömkabeln från en annan tv-box och testa med den. Om den funkar så betyder det att strömkabeln som hör till den tv-box du har problem med är trasig.

Mejla till oss för att beställa en ny strömkabel. Det kostar ingenting. Skriv i mejlet vilken tv-box du har.