Ingen bild alls

Kolla först om tv-boxen är påslagen.


På boxens framsida finns en standby-knapp. Tryck på knappen för att se om boxen är påslagen. Om knappen lyser grönt betyder det att tv-boxen är påslagen. Om den lyser rött är boxen i standby-läge eller också pågår en inspelning.

Tv-box, framsida.