Inget händer när jag trycker på fjärrkontrollens knappar

Försöker du byta kanaler eller göra inställningar på tv-boxen via fjärrkontrollen, men det händer inget? Börja med att byta batterier i fjärrkontrollen.

Öppna luckan på baksidan av fjärrkontrollen. Ta ut de gamla batterierna. Sätt i de nya batterierna och se till att de matchar plus (+) och minus (-).