Varför släcks 3G-nätet?

Varje år ökar datatrafiken med 30–40 procent, och över 96 procent av all data går i dag över 4G. För att du ska få den bästa upplevelsen även i framtiden behöver vi öka kapaciteten på 4G och 5G, vilket innebär att vi behöver använda frekvenserna som idag används för 3G. Det som kommer att ske med 3G-nätet är en utfasning under en längre tid, inte en nedsläckning. Detta sker i hela Sverige och hos samtliga operatörer. Det sker även i stora delar av resten av världen. 

När vi ersätter 3G-nätet med 4G och 5G kan de som använder dagens 3G-nät för samtal eller data påverkas. Det gäller bland annat de med äldre 3G-utrustning och de som inte kan aktivera 4G-samtal.