Kommer täckningen att bli bättre med 5G?

Nej, inte täckningen i sig. Poängen med 5G är att du kommer att kunna surfa mycket snabbare och stabilare vilket kommer att bli en helt annan upplevelse än nu.