När kommer 6G?

Det vet vi inte i dagsläget. Men om vi kollar i backspegeln så har det kommit en ny teknikstandard var tionde år, ofta baserat på att vårt teknikanvändande skapat nya behov som kräver nya standarder och mer kapacitet. Vi kan därför vänta oss 6G inom ett decennium om trenden kvarstår.