Varför ska jag köpa en återanvänd mobil

En återanvänd mobil har en kraftigt minskad klimatpåverkan om man jämför med en ny mobil. I en mobil används svåråtkomliga naturresurser. Så genom att vi istället tar till vara på det som redan producerats och återanvänder, så kan vi bli lite mer klimatvänliga. Och genom att köpa en mobil som är begagnad så bidrar du också till att minska klimatpåverkan, samtidigt som du faktiskt sparar en ganska stor slant.