Kan jag behålla Surfa Säkert med bredband via mobilnätet?

Ja, du behåller Surfa Säkert till samma pris som tidigare.