Vad har Telenor för DNS-servrar?

Telenors DNS-servrar är 195.54.122.200 och 195.54.122.204.