Är det någon uppsägningstid för Lagringsutrymmet?

Uppsägningstiden är 30 dagar från det månadsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen. Säger du upp tjänsten den 15 april så slutar den alltså att gälla den sista maj. Läs mer om Särskilda villkor för lagringstjänsten under  Särskilda villkor på sidan Villkor, blanketter och prislistor.

Observera att boxlagring är en tjänst som inte längre går att köpa hos oss.