Varför slutar mejladressen på @bredband.net?

Våra mejladresser har sitt ursprung i Bredbandsbolaget. Eftersom de är fortsatt relevanta för alla våra bredbandskunder har vi tagit beslutet att behålla mejladresserna som de är.