Kan jag få QR-koden på mejl istället för brev?

Nej, QR-koden som du aktiverar e-sim med är en värdehandling och därför skickar vi den inte via mejl. Du kan alltid nå din QR-kod via Mitt Telenor.