Vad betyder rörliga kostnader?

Det är kostnader som inte ingår i ditt abonnemang, exempelvis om du ringer ett betalsamtal.